tvs-race

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकाबाट वाहिर जानका लागि सवारी पास चाहिएमा अब आफैले निवेदन दिन सकिने भएको छ । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलेसवारी पासको ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ ।

निवेदकले अब त्यही ढाँचा अनुसार निवेदन दिनु पर्नेछ । यसमा यात्रुहरूको नाम, उमेर, स्थायी ठेगाना र सम्पर्क नम्बर लेख्नु पर्नेछ। जाने स्थान, जाने मिति, सवारी धनीको नाम, चालकको नाम पनि उल्लेख गर्नुपर्छ।

अब स्टेशनरी पसलमा समेत सो निवेदन उपलब्ध हुन सक्ने छ ।

निवेदनका साथमा जानु पर्ने स्थानीय तहको सिफारिश वा यात्रा प्रयोजन खुल्ने कागजातको फोटोकपीसमेत समावेश गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ।