tvs-race

साधारण बल्बमा बल्ब बलेको समयमा प्रकाश भन्दा बढी ताप उत्पादन भइरहेको हुन्छ ।

खासमा बल्बको उद्देश्य ताप भन्दा पनि प्रकाश उत्पादन गर्नु हो । ताप खेर जाने शक्ति हो । यसमा बढी तापको कारणले बल्बको टंग्स्टेन मा भएको फिलामेन्ट वाष्पिकरण भएर बल्बको शिशामा जम्मा हुन्छ ।

फिलामेन्ट पातलिंदै जाने भएकोले यो चुडिएर बल्ब जल्छ जसले यो लामो समयसम्म टिक्दैन ।

ह्यालोजन बल्बमा भित्री रुपमा सानो टंग्स्टेन फिलामेन्ट बल्ब हुन्छ जुन ह्यालोजन ग्यासले भरिएको हुन्छ । ह्यालोजन ग्यासमा टंग्स्टेनसँग समिश्रण हुने गुण हुन्छ ।

बल्बमा धेरै ताप उत्पन्न भएमा ह्यालोजन ग्यास वाष्पिकरण भएको टंग्स्टेन एटमसँग समिश्रण भएर फिलामेन्टमा जम्मा हुन्छ ।

यही गुणले गर्दा फिलामेन्ट लामो समय सम्म टिकिरहन्छ । साथै बढी भन्दा बडी तापमा पनि फिलामेन्ट चलिरहने हुनाले यसले अझ बडी प्रकाश उत्पन्न गर्छ ।

ह्यालोजन बल्बले अरु बल्ब भन्दा बढी सेतो र चहकिलो प्रकाश दिन्छ । ड्राइभरलाई अझ बढी उज्यालो प्रदान गर्छ ।

प्रस्तुति : मदन श्रेष्ठ
अटोमोबाइल टेक्निसियन